Eksploracja Podkarpacie

Haubica polowa -- 10 cm Feldhaubitze M.14 ....info. Austro-Węgry..

Offline Seba1355

  • Plutonowy
    • Wiadomości: 198
Dowództwo armii Austro-Węgierskiej w 1909 roku podjęło decyzje o modernizacji artylerii, w tym zastąpienie przestarzałych haubic M.99. Zamówienia wysłano do Erhardt-Böhler oraz do zakładów Skody i w grudniu 1913 roku przeprowadzono serie testów w której wybrano haubice firmy Erhardt-Böhler. Jednak przez szybki wybuch postanowiono ze zakłady Skody dostarczą haubice, ponieważ mogły szybko rozpocząć produkcje. Haubica mogła być montowana na dwóch różnych typach wózka (jeden dla miękkiego, podmokłego terenu, oraz jeden dla skalistego i zmarzniętego terenu), zastosowano w niej hydro-pneumatyczny oporo-powrotnik oraz mogła być rozmontowana na 3 części tak aby mogła być transportowana w terenie górskim.

Kilka danych:
Kaliber: 100,0mm
Waga w pozycji bojowej: 1420kg
Prędkość początkowa pocisku: 397 m/s
Zasięg: 8100m
Kąt ostrzału: od -8° do +48° (w pionie), 5° (w poziomie)

Zapraszam wszystkich do zamieszczanie zdjęć i informacji na temat tej armaty oraz amunicji w niej stosowanej.

There are 8 attachment(s) in this post which you cannot view or download
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
gdzies w biesach11.jpg
gdzies w biesach22.jpg